Digitalisering av små och medelstora byggföretag
Utveckling av en harmoniserad EU-modell för en digital byggnadsloggbok
En ny teknisk studie för utveckling och implementering av digitala byggloggböcker syftar till att ta itu med frågan om att samla in, lagra, dela och uppdatera information inom byggsektorn och täcka tekniska, ekonomiska och regulatoriska avtal.

Byggsektorn anses vara en fragmenterad sektor med information skapad genom hela värdekedjan och under hela en byggnads livscykel. Detta gör insamling, lagring, delning och uppdatering av information till en svår ansträngning. Skapandet av ett gemensamt datalager såsom en digital byggnadsloggbok skulle lösa problemet genom att tillhandahålla en miljö för att lagra och dela byggnadsdata inom sektorn . Detta kräver dock att man kommer överens om tekniska (t.ex. dataformat), ekonomiska (t.ex. dataanvändning) och regulatoriska frågor (t.ex. dataägande). En ny teknisk studie för utveckling och implementering av digitala byggloggböcker syftar till att ta itu med denna fråga.

 

Studien kommer att genomföras av ett konsortium av Ecorys, TNO, Arcadis och Contecht och bygger på en tidigare studie , som utvecklade ett EU-ramverk för digitala byggloggböcker . Som en del av den tidigare studien utvecklades en definition av digitala byggnadsloggböcker, som definierar en digital byggnadsloggbok som ett gemensamt arkiv för all relevant byggnadsdata, vilket underlättar transparens, förtroende, informerat beslutsfattande och informationsutbyte inom byggsektorn, bland fastighetsägare och fastighetsägare, finansiella institutioner och offentliga myndigheter. Som en del av den första studien identifierades luckor och tre åtgärder fastställdes för att åtgärda dessa luckor. Två av dessa luckor hänför sig till den aktuella studien, nämligen utvecklingen av ett standardiserat tillvägagångssätt för datainsamling, datahantering och interoperabilitet och dess rättsliga ram och utvecklingen av riktlinjer som länkar befintliga databaser med varandra.

 

I synnerhet kommer den tekniska studien för utveckling och implementering av digitala byggloggböcker att fokusera på fyra nyckelelement. För det första att utveckla en semantisk datamodell för europeiska digitala byggnadsloggböcker. För det andra, ett ramverk för att länka befintliga databaser genom ett gateway-gränssnitt. För det tredje att utveckla en datahanteringsplan med riktlinjer för datadelning, immateriella rättigheter och licenser. Slutligen och viktigast av allt kommer riktlinjer att utarbetas för medlemsstaterna om implementering av digitala byggnadsloggböcker på nationell nivå, vilket stöder införandet av sådana loggböcker i hela EU.

 

En viktig del av studien är engagemang av intressenter. Detta kommer att vara nyckeln under hela studien för att samla in data och verifiera resultat. Till exempel kommer information om befintliga databaser, datadelning, immateriella rättigheter och licenser samt om kostnader och fördelar med loggböcker att samlas in. Teamet söker just nu intressenter som vill delta i studien. Om du är intresserad av att bidra till detta projekt, vänligen registrera dig här .