Digitalizacija gradbenih MSP
Razvoj usklajenega modela EU za digitalni dnevnik stavb
Nova tehnična študija za razvoj in implementacijo digitalnih dnevnikov stavb je namenjena obravnavanju vprašanja zbiranja, shranjevanja, skupne rabe in posodabljanja informacij v gradbenem sektorju ter zajema tehnične, ekonomske in regulativne sporazume.

Gradbeni sektor velja za razdrobljen sektor z informacijami, ustvarjenimi v celotni vrednostni verigi in v celotnem življenjskem ciklu stavbe. Zaradi tega je zbiranje, shranjevanje, deljenje in posodabljanje informacij težaven podvig. Vzpostavitev skupnega skladišča podatkov, kot je digitalni dnevnik gradnje, bi rešila to težavo z zagotavljanjem okolja za shranjevanje in izmenjavo podatkov o stavbah v sektorju . Vendar to zahteva dogovor o tehničnih (npr. formati podatkov), gospodarskih (npr. uporaba podatkov) in regulativnih vprašanjih (npr. lastništvo podatkov). Nova tehnična študija za razvoj in uvedbo digitalnih dnevnikov stavb je namenjena reševanju tega vprašanja.

 

Študijo bo izvedel konzorcij Ecorys, TNO, Arcadis in Contecht in temelji na prejšnji študiji , ki je razvila okvir EU za digitalne dnevnike stavb . Kot del prejšnje študije je bila razvita definicija digitalnih gradbenih dnevnikov, ki opredeljuje digitalni gradbeni dnevnik kot skupni repozitorij za vse relevantne podatke o stavbah, ki omogoča preglednost, zaupanje, informirano odločanje in izmenjavo informacij v gradbenem sektorju, med lastniki in uporabniki stavb, finančnimi institucijami in javnimi organi. V okviru prve študije so bile ugotovljene vrzeli in določene tri točke ukrepanja za odpravo teh vrzeli. Dve od teh vrzeli se nanašata na trenutno študijo, in sicer razvoj standardiziranega pristopa za zbiranje podatkov, upravljanje podatkov in interoperabilnost ter njegov pravni okvir in razvoj smernic, ki med seboj povezujejo obstoječe zbirke podatkov.

 

Zlasti tehnična študija za razvoj in izvajanje digitalnih gradbenih dnevnikov se bo osredotočila na štiri ključne elemente. Prvič, razviti semantični podatkovni model za evropske digitalne dnevnike stavb. Drugič, okvir za povezovanje obstoječih baz podatkov prek vmesnika prehoda. Tretjič, razviti načrt upravljanja podatkov s smernicami o izmenjavi podatkov, intelektualni lastnini in licencah. Nazadnje in kar je najpomembneje, za države članice bodo oblikovane smernice o izvajanju digitalnih dnevnikov stavb na nacionalni ravni, ki bodo podpirale uvedbo takšnih dnevnikov po vsej EU.

 

Pomemben del študije je sodelovanje deležnikov. To bo ključnega pomena v celotni študiji za zbiranje podatkov in preverjanje ugotovitev. Zbirane bodo na primer informacije o obstoječih zbirkah podatkov, izmenjavi podatkov, intelektualni lastnini in licencah ter o stroških in koristih ladijskih dnevnikov. Ekipa trenutno išče zainteresirane strani, ki želijo sodelovati v študiji. Če želite prispevati k temu projektu, se prijavite tukaj .