Digitalisering av små och medelstora byggföretag
Stödja digitaliseringen av små och medelstora byggföretag

När vi gör en inventering åtta månader efter lanseringen av den här webbplatsen ser vi en uppgång i de stödverktyg som tillhandahålls, men långt fram för digitaliseringen av byggsektorn.

Medveten om behovet och möjligheterna med att digitalisera den europeiska byggsektorn, hade Europeiska kommissionen kontrakterat ett projektkonsortium bestående av Ecorys, TNO, IMP³ROVE och EMG Group för att ge stöd till EU:s små och medelstora byggföretag på deras väg mot digitalisering. Detta projekt byggde på rekommendationerna från en tidigare studie som bedömer problemet med att små och medelstora byggföretag ofta går miste om möjligheter med digitalisering på grund av brist på relevant förståelse och intern förmåga.

Särskilt följande frågor beskrevs:

 • Brist på kunskap och/eller medvetenhet när det gäller digitala verktyg;

 • Osäkerheter kring användningen av BIM och dess interaktion med andra teknologier;

 • Brist på tekniskt kunnig personal;

 • Brist på kapital att investera och brist på ekonomiskt stöd, samt bristande medvetenhet när det gäller att stödja initiativ och program som fokuserar på digitalisering av små och medelstora företag;

 • Juridiska frågor om data och säkerhet;

 • Osäkerhet om rätt affärsmodell att implementera.

Det allmänna målet med detta projekt var att förse sektorn med verktyg för att öka nivån på digital mognad för små och medelstora byggföretag. Dessa inkluderade insamlingen av digitaliseringsfallstudier, utvecklingen av en digital mognadsskanning, utformningen av en handbok som beskriver digitaliseringsstegen och skapandet och genomförandet av ett utbildningsprogram. Som ett sätt att sprida dessa verktyg utvecklades denna webbplats som en central värd- och kommunikationsplattform och kombinerades med skräddarsydda kommunikationsaktiviteter.

Genom att tillhandahålla dessa resultat förbättrade projektet sektorns kunskapsupptagning och påverkade den digitala mognadsgraden för små och medelstora byggföretag positivt. I synnerhet har följande resultat uppnåtts under de senaste sju månaderna:

 • Över 5500 unika besökare på denna webbplats;

 • Cirka 30 utbildningstillfällen om ämnen som digitala processer, kulturella barriärer, digital transformationsstrategi och digital teknik med små och medelstora företag och mellanhänder genomfördes;

 • Över 280 utbildningsmottagare med en genomsnittlig feedbackpoäng på 4,6/5 och en rekommendationsgrad på 93 %;

 • Över 400 nedladdningar av handboken, som är översatt till alla EU-språk och turkiska;

 • Över 50 fallstudier av byggföretag samlade in och laddade upp på webbplatsen;

 • Över 200 användare av den digitala mognadsskanningen.

Även om detta bara är ett litet antal jämfört med det totala antalet små och medelstora byggföretag i EU, kommer projektresultat som handboken, fallstudier och skanning att förbli tillgängliga. Tack vare översättningen av utdata till alla EU-språk och den aktiva inriktningen av förmedlande organisationer, såsom klusterorganisationer, digitala innovationshubbar och föreningar, är ambitionen att dessa verktyg ska hitta ytterligare grogrund och kan spridas brett bland små och medelstora byggföretag.