Rakennusalan pk-yritysten digitalisointi
Rakentamisen pk-yritysten digitalisoinnin tukeminen

Tarkasteltaessa kahdeksan kuukautta tämän verkkosivuston julkaisun jälkeen voimme havaita, että tarjotut tukityökalut ovat levinneet, mutta rakennusalan digitalisaatiossa on pitkä matka eteenpäin.

Tietoisena Euroopan rakennusalan digitalisoinnin tarpeesta ja mahdollisuuksista Euroopan komissio oli solminut Ecorysin, TNO:n, IMP³ROVEn ja EMG Groupin muodostaman projektikonsortion tukemaan EU:n rakennusalan pk-yrityksiä heidän tiellä kohti digitalisaatiota. Tämä hanke perustui edellisen tutkimuksen suosituksiin, joissa arvioitiin sitä ongelmaa, että rakennusalan pk-yritykset jäävät usein paitsi digitalisaatiomahdollisuuksista asiaankuuluvan ymmärryksen ja sisäisten valmiuksien puutteen vuoksi.

Erityisesti esiteltiin seuraavat ongelmat:

 • Tietojen ja/tai tietoisuuden puute digitaalisista työkaluista;

 • Epävarmuus tietomallin käytöstä ja sen vuorovaikutuksesta muiden teknologioiden kanssa;

 • Teknologisesti osaavan henkilöstön puute;

 • Investointipääoman puute ja taloudellisen tuen puute sekä tietoisuuden puute pk-yritysten digitalisointiin keskittyvien aloitteiden ja ohjelmien tukemisesta;

 • Tietoihin ja turvallisuuteen liittyvät oikeudelliset huolenaiheet;

 • Epävarmuutta oikean liiketoimintamallin käyttöönotosta.

Hankkeen yleisenä tavoitteena oli tarjota alalle työkaluja rakennusalan pk-yritysten digitaalisen kypsyyden nostamiseen. Näitä olivat digitalisaation tapaustutkimusten kerääminen, digitaalisen kypsyysskannauksen kehittäminen, digitalisaation vaiheita hahmottelevan käsikirjan suunnittelu sekä koulutusohjelman luominen ja toteuttaminen. Näiden työkalujen levittämiseksi tämä verkkosivusto kehitettiin keskeiseksi isännöinti- ja viestintäalustaksi ja yhdistettynä räätälöityihin viestintätoimintoihin.

Näiden tuotosten avulla hanke paransi alan tiedon omaksumista ja vaikutti myönteisesti rakennusalan pk-yritysten digitaaliseen kypsyyteen. Erityisesti seuraavat tulokset saavutettiin viimeisen seitsemän kuukauden aikana:

 • Yli 5500 ainutlaatuista vierailijaa tällä verkkosivustolla;

 • Noin 30 koulutustilaisuutta aiheista, kuten digitaaliset prosessit, kulttuuriset esteet, digitaalisen muutoksen strategia ja digitaaliteknologiat pk-yritysten ja välittäjien kanssa;

 • Yli 280 koulutuksen edunsaajaa, joiden keskimääräinen palautepiste oli 4,6/5 ja suositusprosentti 93 %;

 • Yli 400 latausta käsikirjasta, joka on käännetty kaikille EU:n kielille ja turkiksi.

 • Yli 50 tapaustutkimusta rakennusyrityksistä kerätty ja ladattu verkkosivustolle;

 • Yli 200 digitaalisen kypsyysskannauksen käyttäjää.

Vaikka tämä on vain pieni määrä EU:n rakennusalan pk-yritysten kokonaismäärään verrattuna, hankkeiden tuotokset, kuten käsikirja, tapaustutkimukset ja skannaus, ovat edelleen saatavilla. Tuotosten kääntämisen kaikille EU:n kielille ja välittäjäorganisaatioiden, kuten klusteriorganisaatioiden, digitaalisten innovaatiokeskusten ja yhdistysten aktiivisen kohdentamisen ansiosta tavoitteena on, että nämä työkalut löytävät lisää hedelmällistä maaperää ja leviävät laajasti rakennusalan pk-yritysten keskuudessa.