Digitalizácia malých a stredných podnikov v stavebníctve

Hĺbkové skenovanie

Hĺbkové skenovanie

In-depth Scan je štruktúrované a holistické hodnotenie súčasnej výkonnosti malých a stredných podnikov v stavebníctve a úrovne ambícií pri digitalizácii ich procesov a služieb s cieľom zabezpečiť dlhodobú konkurencieschopnosť.

Hodnotenie je dostupné pre malé a stredné podniky v stavebníctve na platforme IMP³ROVE (webová stránka tretej strany), ktorá ponúka podrobné výsledky porovnávania. Aby ste mohli začať s hodnotením a získať výsledky benchmarkingu, budete musieť postupovať podľa krokov uvedených nižšie:

 1. Vytvorte si svoj profil v nástroji na hodnotenie a porovnávanie IMP³ROVE
 2. Prihláste sa do svojho profilu na webovej stránke IMP³ROVE
 3. Aktivujte si svoj profil kliknutím na potvrdzovací odkaz, ktorý dostanete e-mailom
 4. Vyberte si hodnotenie „Digitálny sken pre malé a stredné podniky v stavebníctve“
 5. Vykonajte hodnotenie
 6. Po odoslaní budete môcť požiadať o správu o porovnávaní
  • Definujte svoju triedu benchmarkingu definovaním krajín, odvetví, vekových a veľkostných tried spoločností, s ktorými chcete porovnávať svoju výkonnosť
  • Zadajte prístupový kód: 0f7d946c-7382-4036-b93f-32afd1e127a2
  • Vyberte „Vyžiadať správu“
 7. Prehľad porovnávania bude po krátkej chvíli k dispozícii na stiahnutie v oblasti sťahovania
 8. Výsledky benchmarkingu vás zavedú do zodpovedajúcich kapitol INTERAKTÍVNEJ PRÍRUČKY, ktorá je sprievodcom, ako zlepšiť svoje digitálne kompetencie.