Cyfryzacja MŚP budowlanych

Dogłębne skanowanie

Skanowanie dogłębne

Dogłębne skanowanie to ustrukturyzowana i całościowa ocena aktualnych wyników i poziomu ambicji MŚP z branży budowlanej w zakresie cyfryzacji ich procesów i usług w celu zapewnienia długoterminowej konkurencyjności.

Ocena jest dostępna dla MŚP z branży budowlanej na platformie IMP3ROVE (strona internetowa strony trzeciej), która oferuje szczegółowe wyniki testów porównawczych. Aby móc rozpocząć ocenę i uzyskać wyniki testów porównawczych, musisz wykonać czynności wymienione poniżej:

 1. Utwórz swój profil w narzędziu do oceny i benchmarkingu IMP3ROVE
 2. Zaloguj się do swojego profilu na stronie IMP³ROVE
 3. Aktywuj swój profil, klikając link potwierdzający, który otrzymasz e-mailem
 4. Wybierz ocenę „Digital Scan for Construction MŚP”
 5. Przeprowadź ocenę
 6. Po przesłaniu będziesz mógł poprosić o raport porównawczy
  • Zdefiniuj swoją klasę porównawczą, definiując kraje, branże, klasy wiekowe i wielkości firm, z którymi chcesz porównywać swoje wyniki
  • Podaj kod dostępu: 0f7d946c-7382-4036-b93f-32afd1e127a2
  • Wybierz „Poproś o raport”
 7. Raport porównawczy będzie dostępny do pobrania w obszarze pobierania po chwili
 8. Wyniki benchmarkingu zaprowadzą Cię do odpowiednich rozdziałów INTERAKTYWNEGO PODRĘCZNIKA, który jest przewodnikiem, jak poprawić swoje kompetencje cyfrowe.