Rakennusalan pk-yritysten digitalisointi
INSTRUCT - energiataitojen ja energiatehokkuuden tukeminen
INSTRUCT-hanketta rahoitetaan   toteuttaa rakennusalan työntekijöiden ammattitaitovaatimus ja osoittaa energiataitojen ja energiatehokkuuden välinen läheinen yhteys sekä kasvihuonekaasupäästöjä vähentävä vaikutus.

INSTRUCT-hanke on Horisontti 2020 -rahoitteinen rakennustyöntekijöiden osaamisvaatimuksen toteuttamiseksi ja energiaosaamisen ja energiatehokkuuden läheisen yhteyden sekä kasvihuonekaasupäästöjä vähentävän vaikutuksen osoittamiseksi. Hankkeen ylhäältä alas ja alhaalta ylöspäin suuntautuvilla toimilla pyritään voittamaan nykyinen rakennustaitojen puute ja siten rakentamaan täysin energiatehokkaita rakennuksia.

Tämän muutoksen toteuttamiseksi INSTRUCT tukee lainsäädäntömuutoksia, jotka edellyttävät energiataitojen vahvistamista sertifikaateilla ohjaajien toiveiden mukaisesti. Lisäksi hankkeen tavoitteena on tarjota erilaisia palveluita, jotka tukevat asuntojen ja rakennusten omistajien ja vuokralaisten tietoisuuden lisäämistä uusiutuvan energian osaamisen eduista sekä viranomaisten keskuudessa uusien lainsäädäntöpuitteiden kehittämistä . Hanke lisää entisestään rakennuksen arvoketjun sidosryhmien tietoisuutta ympäristöhaasteista, nykyisistä ja tulevista kestävän kehityksen skenaarioista sekä energiatehokkuustavoitteista.

INSTRUCT kerää kvantitatiivista ja laadullista näyttöä, joka vahvistaa ja vahvistaa taitojen ja koulutuksen sekä energiatehokkuuden ja laadun välistä korrelaatiota . Lisäksi työkalujen ja välineiden luomisen pitäisi helpottaa energiataitojen ja pätevyyden vastavuoroista tunnustamista rakennusalalla. Tätä täydennetään viidellä maantieteellisellä Euroopan alueella esitettävillä todellisilla sanoilla, jotka osoittavat energiataitojen ja pätevyyden tunnustamiseen käytettyjen välineiden hyödyllisyyden ja helppokäyttöisyyden. Lopuksi hankkeella halutaan luoda uusia lainsäädäntöpuitteita, jotka mahdollistavat ammattitaitoisen työvoiman käytön julkisissa/yksityisissä tarjouskilpailuissa.

Hankkeessa omaksutaan vaiheittainen ja osallistava lähestymistapa, johon osallistuu viisi eurooppalaista alueklusteria. Näihin kuuluu kahdeksan esittelytoimintaa. Demonstraatioiden kokoonpano ja esittelypilottien yleiskatsaus löytyvät täältä .