Digitalisering af SMV'er i byggeriet
INSTRUCT - understøtter energifærdigheder og energiydelse
INSTRUCT projekt er finansieret til   implementere kvalifikationskrav til bygningsarbejdere og bevise den tætte sammenhæng mellem energikompetencer og energiydelsen samt effekten af at reducere drivhusgasemissioner.

INSTRUCT-projektet er finansieret af Horizon 2020 for at implementere kvalifikationskrav til bygningsarbejdere og for at bevise den tætte sammenhæng mellem energifærdigheder og energiydelsen, samt effekten af at reducere drivhusgasemissioner. Top-down og bottom-up aktiviteterne i projektet har til formål at overvinde den nuværende mangel på byggekompetencer og derved skabe bygninger, der er fuldt energieffektive.

For at implementere denne ændring, understøtter INSTRUCT lovændringer, der kræver, at energifærdigheder bekræftes af certifikater, som ønsket af instruktører. Derudover har projektet til formål at levere en række tjenester til at understøtte bevidstgørelse blandt ejere og lejere af boliger og bygninger om fordelene ved vedvarende energikompetencer og blandt offentlige myndigheder til udvikling af nye lovgivningsmæssige rammer . Projektet vil yderligere øge bevidstheden blandt interessenter i bygningsværdikæden om miljømæssige udfordringer, nuværende og fremtidige bæredygtighedsscenarier og energieffektivitetsmål.

INSTRUCT indsamler kvantitativ og kvalitativ dokumentation, der bekræfter og forstærker sammenhængen mellem færdigheder og træning og energiydelse og kvalitet . Derudover bør skabelsen af et sæt værktøjer og instrumenter lette den gensidige anerkendelse af energifærdigheder og -kvalifikationer i byggesektoren. Dette vil blive suppleret med virkelige ord-demonstrationer af fem geografiske europæiske områder for at vise nytten og brugervenligheden af de anvendte instrumenter til anerkendelse af energifærdigheder og -kvalifikationer. Endelig ønsker projektet at etablere nye lovgivningsmæssige rammer, der giver mulighed for brug af faglært arbejdskraft i offentlige/private udbud.

Projektet anvender en trin-for-trin og deltagende tilgang, som involverer fem europæiske regionale klynger. Disse vil omfatte otte demonstrationsaktiviteter. Opstillingen af disse demonstrationer kan findes her sammen med en oversigt over demonstrationspiloterne.