Digitalizacija gradbenih MSP
INSTRUCT - podpiranje energetskih veščin in energetske učinkovitosti
Projekt INSTRUCT je financiran za   izvajati zahteve po znanju gradbenih delavcev in dokazati tesno povezavo med energetskimi veščinami in energetsko učinkovitostjo ter učinkom zmanjšanja emisij toplogrednih plinov.

Projekt INSTRUCT financira Obzorje 2020 za izvajanje zahtev po znanju gradbenih delavcev in dokazovanje tesne povezave med energetskimi veščinami in energetsko učinkovitostjo ter učinkom zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Aktivnosti projekta od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor so namenjene premagovanju trenutnega pomanjkanja gradbenih znanj in s tem ustvarjanju stavb, ki so popolnoma energetsko učinkovite.

Za uveljavitev te spremembe INSTRUCT podpira zakonodajne spremembe, ki bodo zahtevale potrjevanje energetskih veščin s certifikati, po želji inštruktorjev. Poleg tega je cilj projekta zagotoviti vrsto storitev za podporo ozaveščanju lastnikov in najemnikov domov in zgradb o prednostih znanj in spretnosti na področju obnovljivih virov energije ter med javnimi organi za razvoj novih zakonodajnih okvirov . Projekt bo dodatno ozaveščal deležnike v vrednostni verigi stavb o okoljskih izzivih, trenutnih in prihodnjih scenarijih trajnosti ter ciljih energetske učinkovitosti.

INSTRUCT zbira kvantitativne in kvalitativne dokaze, ki potrjujejo in krepijo korelacijo med veščinami in usposabljanjem ter energetsko učinkovitostjo in kakovostjo . Poleg tega naj bi oblikovanje nabora orodij in instrumentov olajšalo medsebojno priznavanje energetskih znanj in kvalifikacij v gradbenem sektorju. To bo dopolnjeno z resničnimi besednimi predstavitvami petih geografskih evropskih območij, ki bodo pokazale uporabnost in enostavnost uporabe uporabljenih instrumentov za priznavanje energetskih znanj in kvalifikacij. Končno želi projekt vzpostaviti nove zakonodajne okvire, ki omogočajo uporabo kvalificirane delovne sile na javnih/zasebnih razpisih.

Projekt sprejema postopen in participativen pristop, ki vključuje pet evropskih regionalnih grozdov. Te bodo vključevale osem demonstracijskih dejavnosti. Postavitev teh demonstracij lahko najdete tukaj , skupaj s pregledom demonstracijskih pilotov.