Digitalisering av små och medelstora byggföretag
Webbplatsen Digitalisering av bygg- och medelstora företag är online
Vi är stolta över att kunna meddela att vår webbplats som är dedikerad till att stödja digitaliseringen av små och medelstora företag (SMF) inom bygg nu är online. Den här webbplatsen fungerar som en portal för att få tillgång till olika tjänster för små och medelstora företag inom byggsektorn.

Vi är stolta över att kunna meddela att vår webbplats som är dedikerad till att stödja digitaliseringen av små och medelstora företag (SMF) inom bygg nu är online. Den här webbplatsen fungerar som en portal för att få tillgång till olika tjänster för små och medelstora företag inom byggsektorn. De utvecklade tjänsterna syftar till att stödja digitaliseringen av små och medelstora företag inom byggsektorn genom att förbättra förståelsen för digitalisering som omfattar tekniker som BIM, 3D-utskrift och -skanning, robotik, drönare, sensorer och IoT.

Följande tjänster och information finns tillgänglig på vår webbplats:

  • En digital mognadsskanning för att hjälpa små och medelstora byggföretag att utvärdera sin digitaliseringsnivå;

  • En interaktiv handbok som innehåller nästa steg och rekommendationer om hur man ytterligare kan digitalisera små och medelstora byggföretag;

  • Datum för djupgående utbildningar som erbjuds till små och medelstora företag för att fördjupa sina kunskaper om digitala affärsstrategier, digitala processer och företagskultur samt olika teknikmöjligheter;

  • En samling bästa praxis tillhandahållen av små och medelstora byggföretag som genomförde digitaliseringsprojekt, som beskriver upplevda fördelar med och hinder för digitalisering.

Den här webbplatsen kommer också med en sektion som länkar till andra relevanta projekt och initiativ samt en sajt för nyheter och evenemang för att hålla användarna uppdaterade om relevanta nyheter och händelser från byggvärlden. Slutligen, ett avsnitt med vanliga frågor (FAQs) ger ytterligare vägledning om projektet och dess olika tjänster.

Lanseringen av den här webbplatsen är en del av projektet Digitalisering av små och medelstora konstruktioner, levererat av ett konsortium bestående av Ecorys, TNO, IMP³ROVE och Europa Media Group på uppdrag av Europeiska innovationsrådet och SME Executive Agency (EISMEA) i Europeiska kommissionen. Syftet är att stödja digitaliseringen av små och medelstora företag inom sektorn, främja deras tillväxt, öka deras produktivitet och effektivitet och förbereda dem för utmaningarna i en allt mer uppkopplad och digitaliserad värld. De tjänster som erbjuds, liksom den forskning som krävs för att designa dem, är baserade på rekommendationerna från en EU-kommissions studie om att stödja digitaliseringen av byggsektorn och små och medelstora företag.

Några frågor? Kolla in FAQ-sektionen.