Būvniecības MVU digitalizācija
Tiešsaistē ir pieejama MVU būvniecības digitalizācijas vietne
Ar lepnumu paziņojam, ka mūsu vietne, kas veltīta būvniecības mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) digitalizācijas atbalstam, tagad ir tiešsaistē. Šī vietne darbojas kā vienas pieturas aģentūras portāls, lai piekļūtu dažādiem pakalpojumiem būvniecības nozares MVU.

Ar lepnumu paziņojam, ka mūsu vietne, kas veltīta būvniecības mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) digitalizācijas atbalstam, tagad ir tiešsaistē. Šī vietne darbojas kā vienas pieturas aģentūras portāls, lai piekļūtu dažādiem pakalpojumiem būvniecības nozares MVU. Izstrādāto pakalpojumu mērķis ir atbalstīt būvniecības sektora MVU digitalizāciju, uzlabojot izpratni par digitalizāciju, kas aptver tādas tehnoloģijas kā BIM, 3D drukāšana un skenēšana, robotika, droni, sensori un IoT.

Mūsu vietnē ir pieejami šādi pakalpojumi un informācija:

  • Digitālā brieduma skenēšana, lai palīdzētu būvniecības MVU novērtēt savu digitalizācijas līmeni;

  • Interaktīva rokasgrāmata, kas ietver nākamos soļus un ieteikumus, kā turpināt būvniecības MVU digitalizāciju;

  • Datumi padziļinātām apmācībām, kas tiek piedāvātas MVU, lai padziļinātu viņu zināšanas par digitālās uzņēmējdarbības stratēģijām, digitālajiem procesiem un uzņēmuma kultūru, kā arī par dažādiem tehnoloģiju veicinātājiem;

  • Paraugprakses apkopojums, ko nodrošina būvniecības MVU, kuri īstenoja digitalizācijas projektus, detalizēti aprakstot digitalizācijas pieredzētos ieguvumus un šķēršļus.

Šajā tīmekļa vietnē ir arī sadaļa, kurā ir saites uz citiem atbilstošiem projektiem un iniciatīvām, kā arī ziņu un notikumu vietne, lai lietotāji būtu informēti par būtiskām ziņām un notikumiem būvniecības pasaulē. Visbeidzot, sadaļā Bieži uzdotie jautājumi (BUJ) ir sniegti papildu norādījumi par projektu un tā dažādajiem pakalpojumiem.

Šīs tīmekļa vietnes atvēršana ir daļa no būvniecības MVU digitalizācijas projekta, ko Eiropas Inovācijas padomes un Eiropas Komisijas MVU izpildaģentūras (EISMEA) vārdā nodrošina konsorcijs, ko veido Ecorys, TNO, IMP³ROVE un Europa Media Group. Tās mērķis ir atbalstīt nozares MVU digitalizāciju, veicināt to izaugsmi, palielināt produktivitāti un efektivitāti, kā arī sagatavot tos izaicinājumiem, ko rada arvien vairāk savienota un digitalizēta pasaule. Piedāvātie pakalpojumi, kā arī to izstrādei nepieciešamie pētījumi ir balstīti uz ieteikumiem Eiropas Komisijas pētījumā “Būvniecības nozares un MVU digitalizācijas atbalstīšana” .

Kādi jautājumi? Apskatiet sadaļu FAQ.