Digitalizácia malých a stredných podnikov v stavebníctve
Prvé školenie o digitalizácii pre stavebné MSP dokončené!

S radosťou vám oznamujeme, že minulý týždeň v piatok sme úspešne spustili sériu školení venovaných podpore digitalizácie malých a stredných podnikov v stavebníctve.

Prvé školenie bolo zamerané na nastavenie digitálnej firemnej kultúry a procesov na podporu digitálnej transformácie. Počas stretnutia účastníci identifikovali kultúrne bariéry vo svojich spoločnostiach a diskutovali o možných riešeniach medzi sebou a našim školiteľom. Účastníci hodnotili obsah školenia a jeho implementáciu veľmi pozitívne a sme radi, že všetci účastníci povedali, že by školenie odporučili svojim kolegom a partnerom v sieti.

Ak máte záujem pridať sa k nám na tejto ceste, rýchlo si pozrite našu ponuku školení, aby ste si zabezpečili jedno z posledných voľných miest. Školenia na rôzne témy sú poskytované na mieste a virtuálne v angličtine, ako aj v iných jazykoch EÚ. Podrobnejší prehľad o kurzoch odbornej prípravy nájdete na: https://digital-construction.ec.europa.eu/events .

Ak sa chcete zaregistrovať na školenie, prejdite do nášho kalendára školení: https://digital-construction.ec.europa.eu/training-calendar .

Začiatok
		tréningového programu