Digitalizácia malých a stredných podnikov v stavebníctve
Video: Predstavenie projektu digitalizácie malých a stredných podnikov v stavebníctve
Na podporu digitalizácie malých a stredných podnikov v stavebníctve sme nedávno spustili nový vzdelávací program. Spoločnosti a iné organizácie však môžu na tejto webovej stránke nájsť oveľa viac nástrojov podpory. Môžete si pozrieť naše nové video a zistiť viac o tom, ako môžu nástroje poskytnuté na tejto webovej lokalite pomôcť vašej organizácii pri digitalizácii.

V našom novom videu sa zameriavame na to, ako môže tento web pomôcť spoločnostiam s nasledujúcimi otázkami:

  • Kde začať s integráciou nových digitálnych technológií?
  • Ako môžu byť organizačné procesy prostredníctvom digitalizácie efektívnejšie?
  • Aké sú investičné náklady na integráciu nových digitálnych riešení?
  • Aké digitálne nástroje sú k dispozícii a ktoré majú hodnotu pre vaše podnikanie?

Video vás prevedie hlavnými komponentmi webovej stránky, vrátane skenovania digitálnej zrelosti pre spoločnosti na posúdenie úrovne ich digitalizácie, výber osvedčených postupov spoločností , ktoré implementovali digitálne technológie (podeľte sa o svoje vlastné tu ) a príručku s usmerneniami pre spoločnosti rozvíjať svoju stratégiu digitálnej transformácie, ako aj zavádzať nové technológie. Tieto sú doplnené našimi šiestimi školeniami .

Pozrite si naše nové video (v angličtine):

Odkaz na video