Digitalisering van het MKB in de bouw
Ondersteuning van de digitalisering van kmo's in de bouw

Als we acht maanden na de lancering van deze website de balans opmaken, zien we een toename van de aangeboden ondersteunende tools, maar nog een lange weg te gaan voor de digitalisering van de bouwsector.

De Europese Commissie was zich bewust van de noodzaak en kansen van de digitalisering van de Europese bouwsector en had een projectconsortium gecontracteerd bestaande uit Ecorys, TNO, IMP³ROVE en EMG Group om ondersteuning te bieden aan MKB-bedrijven in de bouw in de EU op hun weg naar digitalisering. Dit project bouwde voort op de aanbevelingen die voortkwamen uit een eerdere studie waarin het probleem werd beoordeeld dat kmo's in de bouw vaak kansen van digitalisering mislopen vanwege een gebrek aan relevant begrip en interne capaciteiten.

In het bijzonder werden de volgende problemen geschetst:

 • Gebrek aan kennis en/of bewustzijn met betrekking tot digitale tools;

 • Onzekerheden over het gebruik van BIM en de interactie met andere technologieën;

 • Gebrek aan technologisch onderlegd personeel;

 • Gebrek aan kapitaal om te investeren en gebrek aan financiële ondersteuning, evenals gebrek aan bewustzijn met betrekking tot het ondersteunen van initiatieven en programma's gericht op het digitaliseren van kmo's;

 • Juridische zorgen over gegevens en beveiliging;

 • Onzekerheden over het juiste businessmodel om te implementeren.

De algemene doelstelling van dit project was om de sector instrumenten aan te reiken om het niveau van digitale maturiteit van bouw-KMO's te verhogen. Het ging onder meer om het verzamelen van digitaliseringscases, het ontwikkelen van een digitale volwassenheidsscan, het ontwerpen van een handboek met digitaliseringsstappen en het opzetten en uitvoeren van een trainingsprogramma. Om deze tools te verspreiden is deze website ontwikkeld als centraal hosting- en communicatieplatform en gecombineerd met communicatieactiviteiten op maat.

Door deze output te leveren, verbeterde het project de kennisabsorptie door de sector en had het een positieve invloed op de digitale volwassenheid van het MKB in de bouw. In de afgelopen zeven maanden zijn met name de volgende resultaten behaald:

 • Meer dan 5500 unieke bezoekers op deze website;

 • Ongeveer 30 trainingssessies over onderwerpen als digitale processen, culturele barrières, digitale transformatiestrategie en digitale technologieën met kmo's en intermediairs uitgevoerd;

 • Meer dan 280 begunstigden van trainingen met een gemiddelde feedbackscore van 4,6/5 en een aanbevelingspercentage van 93%;

 • Meer dan 400 downloads van het handboek, dat in alle EU-talen en in het Turks is vertaald;

 • Meer dan 50 casestudy's van bouwbedrijven verzameld en geüpload naar de website;

 • Ruim 200 gebruikers van de digitale volwassenheidsscan.

Hoewel dit slechts een klein aantal is in vergelijking met het totale aantal MKB-bedrijven in de bouw in de EU, blijven projectoutputs zoals het handboek, casestudy's en scan beschikbaar. Dankzij de vertaling van output in alle EU-talen en de actieve gerichtheid op intermediaire organisaties, zoals clusterorganisaties, digitale-innovatiehubs en -verenigingen, is het de ambitie dat deze tools een verdere vruchtbare bodem zullen vinden en wijd verspreid kunnen worden onder het MKB in de bouw.