Digitalizacija gradbenih MSP
Podpora digitalizaciji gradbenih MSP

Če pregledamo osem mesecev po uvedbi tega spletnega mesta, vidimo, da so se ponujena podporna orodja začeli uporabljati, vendar je digitalizacija gradbenega sektorja še dolga.

Zavedajoč se potreb in priložnosti pri digitalizaciji evropskega gradbenega sektorja, je Evropska komisija sklenila pogodbo s projektnim konzorcijem, ki ga sestavljajo Ecorys, TNO, IMP³ROVE in EMG Group, za zagotavljanje podpore gradbenim MSP v EU na njihovi poti k digitalizaciji. Ta projekt je temeljil na priporočilih, ki izhajajo iz predhodne študije , ki ocenjuje problem, da MSP v gradbeništvu pogosto zamujajo priložnosti digitalizacije zaradi pomanjkanja ustreznega razumevanja in notranjih zmogljivosti.

Predvsem so bila izpostavljena naslednja vprašanja:

 • Pomanjkanje znanja in/ali ozaveščenosti v zvezi z digitalnimi orodji;

 • Negotovosti glede uporabe BIM in njegove interakcije z drugimi tehnologijami;

 • Pomanjkanje tehnološko podkovanega osebja;

 • Pomanjkanje kapitala za naložbe in pomanjkanje finančne podpore ter pomanjkanje ozaveščenosti glede podpore pobudam in programom, ki se osredotočajo na digitalizacijo MSP;

 • Pravni pomisleki glede podatkov in varnosti;

 • Negotovosti o pravilnem poslovnem modelu za izvajanje.

Splošni cilj tega projekta je bil sektorju zagotoviti orodja za povečanje stopnje digitalne zrelosti gradbenih MSP. Ti so vključevali zbirko študij primerov digitalizacije, razvoj skeniranja digitalne zrelosti, oblikovanje priročnika, ki opisuje korake digitalizacije, ter oblikovanje in izvajanje programa usposabljanja. Kot sredstvo za širjenje teh orodij je bilo to spletno mesto razvito kot osrednja gostiteljska in komunikacijska platforma ter združeno s prilagojenimi komunikacijskimi dejavnostmi.

Z zagotavljanjem teh rezultatov je projekt izboljšal absorpcijo znanja v sektorju in pozitivno vplival na digitalno zrelost gradbenih MSP. V preteklih sedmih mesecih so bili doseženi predvsem naslednji rezultati:

 • Več kot 5500 edinstvenih obiskovalcev te spletne strani;

 • Izvedenih približno 30 izobraževanj o temah, kot so digitalni procesi, kulturne ovire, strategija digitalne transformacije in digitalne tehnologije z MSP in posredniki;

 • Več kot 280 udeležencev usposabljanja s povprečno oceno povratnih informacij 4,6/5 in 93-odstotno stopnjo priporočil;

 • Več kot 400 prenosov priročnika, ki je preveden v vse jezike EU in turščino;

 • Več kot 50 študij primerov gradbenih podjetij, zbranih in naloženih na spletno stran;

 • Več kot 200 uporabnikov skeniranja digitalne zrelosti.

Čeprav je to le majhno število v primerjavi s skupnim številom gradbenih MSP v EU, bodo rezultati projekta, kot so priročnik, študije primerov in pregled, ostali na voljo. Zahvaljujoč prevajanju rezultatov v vse jezike EU in aktivnemu usmerjanju na posredniške organizacije, kot so organizacije grozdov, vozlišča za digitalne inovacije in združenja, želimo, da bodo ta orodja našla še bolj plodna tla in jih je mogoče široko razširiti med MSP v gradbeništvu.