Cyfryzacja MŚP budowlanych
Strona internetowa cyfryzacji MŚP w budownictwie jest dostępna online
Z dumą informujemy, że nasza strona internetowa poświęcona wspieraniu cyfryzacji małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w budownictwie jest już dostępna online. Ta strona internetowa działa jako portal typu „one-stop-shop”, który zapewnia dostęp do różnych usług dla MŚP w sektorze budowlanym.

Z dumą informujemy, że nasza strona internetowa poświęcona wspieraniu cyfryzacji małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w budownictwie jest już dostępna online. Ta strona internetowa działa jako portal typu „one-stop-shop”, który zapewnia dostęp do różnych usług dla MŚP w sektorze budowlanym. Opracowane usługi mają na celu wsparcie cyfryzacji MŚP sektora budowlanego poprzez lepsze zrozumienie cyfryzacji obejmującej technologie takie jak BIM, drukowanie i skanowanie 3D, robotyka, drony, czujniki i IoT.

Na naszej stronie internetowej dostępne są następujące usługi i informacje:

  • Cyfrowy skan dojrzałości, aby pomóc MŚP z branży budowlanej ocenić ich poziom cyfryzacji;

  • Interaktywny podręcznik zawierający dalsze kroki i zalecenia dotyczące dalszej cyfryzacji MŚP z branży budowlanej;

  • Terminy pogłębionych szkoleń oferowanych MŚP w celu pogłębienia ich wiedzy na temat cyfrowych strategii biznesowych, procesów cyfrowych i kultury firmy, a także różnych technologii;

  • Zbiór najlepszych praktyk dostarczonych przez MŚP z branży budowlanej, które wdrożyły projekty digitalizacyjne, z wyszczególnieniem doświadczanych korzyści i barier związanych z cyfryzacją.

Ta witryna internetowa zawiera również sekcję z linkami do innych odpowiednich projektów i inicjatyw, a także witrynę z wiadomościami i wydarzeniami, dzięki której użytkownicy są na bieżąco z istotnymi wiadomościami i wydarzeniami ze świata budownictwa. Na koniec sekcja z często zadawanymi pytaniami (FAQ) zawiera dalsze wskazówki dotyczące projektu i jego różnych usług.

Uruchomienie tej strony internetowej jest częścią projektu Digitalization of Construction MŚP, realizowanego przez konsorcjum składające się z Ecorys, TNO, IMP3ROVE i Europa Media Group w imieniu Europejskiej Rady ds. Innowacji i Agencji Wykonawczej ds. MŚP (EISMEA) Komisji Europejskiej. Jego celem jest wspieranie cyfryzacji MŚP w tym sektorze, wspieranie ich wzrostu, zwiększanie produktywności i efektywności oraz przygotowywanie ich na wyzwania coraz bardziej połączonego i zdigitalizowanego świata. Oferowane usługi, a także badania niezbędne do ich zaprojektowania oparte są na rekomendacjach badania Komisji Europejskiej „Wspieranie cyfryzacji sektora budowlanego i MŚP” .

Jakieś pytania? Sprawdź sekcję FAQ.