European Commission
bg Bulgarian
Дигитализация на МСП в строителството
Уебсайтът за цифровизация на МСП в строителството е онлайн
Горди сме да съобщим, че нашият уебсайт, посветен на подкрепата за дигитализацията на малките и средни предприятия (МСП) в строителството, вече е онлайн. Този уебсайт действа като портал за обслужване на едно гише за достъп до различни услуги за МСП в строителния сектор.

Горди сме да съобщим, че нашият уебсайт, посветен на подкрепата за дигитализацията на малките и средни предприятия (МСП) в строителството, вече е онлайн. Този уебсайт действа като портал за обслужване на едно гише за достъп до различни услуги за МСП в строителния сектор. Разработените услуги имат за цел да подкрепят цифровизацията на МСП в строителния сектор чрез подобряване на разбирането на цифровизацията, обхващаща технологии като BIM, 3D печат и сканиране, роботика, дронове, сензори и IoT.

Следните услуги и информация са достъпни на нашия уебсайт:

  • Сканиране на дигитална зрялост, което да помогне на МСП в строителството да оценят нивото си на цифровизация;

  • Интерактивен наръчник, който включва следващи стъпки и препоръки за по-нататъшно цифровизиране на строителните МСП;

  • Дати за задълбочени обучения, предлагани на МСП, за да задълбочат знанията си относно дигиталните бизнес стратегии, цифровите процеси и фирмената култура, както и различни технологични фактори;

  • Колекция от най-добри практики, предоставена от МСП в строителството, които са изпълнили проекти за цифровизация, с подробно описание на опита от ползите и пречките пред цифровизацията.

Този уебсайт се предлага и със секция, свързваща други подходящи проекти и инициативи, както и сайт за новини и събития, за да държи потребителите в крак с подходящи новини и събития от строителния свят. И накрая, разделът с често задавани въпроси (ЧЗВ) предоставя допълнителни насоки относно проекта и неговите различни услуги.

Стартирането на този уебсайт е част от проекта за дигитализация на МСП в строителството, осъществен от консорциум, съставен от Ecorys, TNO, IMP³ROVE и Europa Media Group от името на Европейския съвет за иновации и Изпълнителната агенция за МСП (EISMEA) на Европейската комисия. Целта му е да подпомогне цифровизацията на МСП в сектора, да насърчи растежа им, да подобри тяхната производителност и ефективност и да ги подготви за предизвикателствата на един все по-свързан и дигитализиран свят. Предлаганите услуги, както и изследванията, необходими за проектирането им, се основават на препоръките на проучване на Европейската комисия за подкрепа на цифровизацията на строителния сектор и МСП .

Някакви въпроси? Разгледайте секцията с често задавани.