Cyfryzacja MŚP budowlanych
Dostępne są nowe języki wspierające MŚP z branży budowlanej
Bariery językowe są często wymieniane jako wyzwanie w sektorze budowlanym. Dotyczy to zarówno faktycznej pracy, ponieważ na jednej budowie mogą pracować ludzie z kilku krajów, jak i środków wsparcia na poziomie UE, ponieważ informacje często są dostępne tylko w języku angielskim.

Od momentu uruchomienia ta strona internetowa i jej główne treści (cyfrowy skan dojrzałości, podręcznik, studia przypadków, kalendarz szkoleń) były już dostępne w języku niemieckim i francuskim obok oryginalnej wersji angielskiej. Dzięki tłumaczeniu maszynowemu dodaliśmy również dodatkowe języki całej witryny, w tym hiszpański, polski i holenderski. W przyszłości zostaną dodane kolejne języki UE.

Jednak znaczenie może zostać utracone w tłumaczeniu. Dlatego w przypadku podręcznika (Rozwój dojrzałości cyfrowej dla MŚP z branży budowlanej) skorzystaliśmy z profesjonalnych usług tłumaczeniowych. Profesjonalne tłumaczenia podręcznika są zatem traktowane priorytetowo. Podręcznik został opracowany w celu umożliwienia cyfryzacji europejskich MŚP z branży budowlanej. Podręcznik obejmuje 4 wymiary:

  1. Strategia innowacji cyfrowych;
  2. Cyfrowe procesy firmy;
  3. Cyfrowy ekosystem i kultura;
  4. Technologie cyfrowe, takie jak modelowanie informacji o budynku (BIM), drukowanie 3D, roboty, drony i inne.

Z przyjemnością informujemy, że podręcznik jest teraz dostępny również w języku bułgarskim, chorwackim, niderlandzkim, francuskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim i polskim. Naszym celem jest udostępnienie wszystkich istotnych informacji na stronie internetowej w różnych językach UE, tak abyśmy mogli zapewnić MŚP w całej UE możliwość skorzystania z jej treści.