Digitalizace malých a středních podniků ve stavebnictví
Nové jazyky k dispozici pro podporu malých a středních podniků ve stavebnictví
Jazykové bariéry jsou často zmiňovány jako problém ve stavebnictví. To se týká jak skutečné práce, protože na jednom staveništi mohou pracovat lidé z několika zemí, tak podpůrných opatření na úrovni EU, protože informace jsou často dostupné pouze v angličtině.

Od svého spuštění byla tato webová stránka a její hlavní obsah (digitální skenování dospělosti, příručka, případové studie, kalendář školení) k dispozici již v němčině a francouzštině vedle původní angličtiny. Prostřednictvím strojového překladu jsme přidali i další jazyky pro celý web, mezi které patří španělština, polština a holandština. V budoucnu budou přidány další jazyky EU.

V překladu však může dojít ke ztrátě významu. U příručky ( Digital Maturity Growth for Construction SMEs ) jsme proto využili profesionálních překladatelských služeb. Profesionální překlady příručky jsou proto upřednostňovány. Příručka byla vyvinuta s cílem umožnit digitalizaci evropských stavebních malých a středních podniků. Příručka pokrývá 4 dimenze:

  1. Digitální inovační strategie;
  2. Digitální firemní procesy;
  3. Digitální ekosystém a kultura;
  4. Digitální technologie jako Informační modelování budov (BIM), 3D tisk, roboti, drony a další.

S radostí oznamujeme, že příručka je nyní k dispozici také v bulharštině, chorvatštině, holandštině, francouzštině, němčině, italštině, španělštině a polštině. Naším cílem je poskytovat všechny relevantní informace na webových stránkách v různých jazycích EU, abychom mohli zajistit, že z jejich obsahu budou mít prospěch malé a střední podniky v celé EU.