Digitalisering van het MKB in de bouw
INSTRUCT - ondersteuning van energievaardigheden en energieprestaties
INSTRUCT-project wordt gefinancierd om:   de vereiste vaardigheden voor bouwvakkers implementeren en het nauwe verband aantonen tussen energievaardigheden en de energieprestaties, evenals het effect van het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.

Het INSTRUCT-project wordt gefinancierd door Horizon 2020 om de vereiste vaardigheden voor bouwvakkers te implementeren en om het nauwe verband tussen energievaardigheden en de energieprestaties aan te tonen, evenals het effect van het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. De top-down en bottom-up activiteiten van het project zijn bedoeld om het huidige tekort aan bouwvaardigheden te verhelpen en zo gebouwen te creëren die volledig energie-efficiënt zijn.

 

Om deze wijziging door te voeren, ondersteunt INSTRUCT wetswijzigingen die vereisen dat energievaardigheden worden bevestigd door certificaten, zoals gewenst door instructeurs. Daarnaast heeft het project tot doel een reeks diensten aan te bieden om eigenaren en huurders van woningen en gebouwen bewust te maken van de voordelen van vaardigheden op het gebied van hernieuwbare energie, en overheidsinstanties voor de ontwikkeling van nieuwe wetgevende kaders. Het project zal de belanghebbenden in de waardeketen van gebouwen verder bewust maken van milieu-uitdagingen, huidige en toekomstige duurzaamheidsscenario's en doelstellingen voor energie-efficiëntie.

 

INSTRUCT verzamelt kwantitatief en kwalitatief bewijs dat de correlatie tussen vaardigheden en training en energieprestaties en kwaliteit bevestigt en versterkt . Bovendien moet het creëren van een reeks instrumenten en instrumenten de wederzijdse erkenning van energievaardigheden en -kwalificaties in de bouwsector vergemakkelijken. Dit zal worden aangevuld met echte woorddemonstraties van vijf geografische Europese gebieden om het nut en het gebruiksgemak van de ingezette instrumenten voor de erkenning van energievaardigheden en -kwalificaties aan te tonen. Ten slotte wil het project nieuwe wettelijke kaders tot stand brengen die het gebruik van geschoolde arbeidskrachten bij openbare/private aanbestedingen mogelijk maken.

 

Het project hanteert een stapsgewijze en participatieve aanpak, waarbij vijf Europese regionale Clusters betrokken zijn. Deze omvatten acht demonstratieactiviteiten. De opzet van deze demonstraties vindt u hier , samen met een overzicht van de demonstratiepilots.