Ehituse VKEde digitaliseerimine
INSTRUKT – energiaoskuste ja energiatõhususe toetamine
Projekti INSTRUCT rahastatakse   rakendada ehitustööliste oskuste nõuet ning tõestada energiaoskuste ja energiatõhususe vahelist tihedat seost ning kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise mõju.

Projekti INSTRUCT rahastab Horisont 2020, et rakendada ehitustööliste oskuste nõuet ning tõestada energiaoskuste ja energiatõhususe vahelist tihedat seost ning kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise mõju. Projekti ülalt-alla ja alt üles suunatud tegevuste eesmärk on ületada praegune ehitusoskuste nappus ja seeläbi luua täielikult energiatõhusaid hooneid.

Selle muudatuse elluviimiseks toetab INSTRUCT seadusandlikke muudatusi, mis nõuavad instruktorite soovil energeetikaoskuste tunnistustega kinnitamist. Lisaks on projekti eesmärk pakkuda erinevaid teenuseid, et toetada kodude ja hoonete omanike ja üürnike teadlikkuse tõstmist taastuvenergia oskuste kasulikkusest ning avalike asutuste seas uute õigusraamistike väljatöötamiseks . Projekt suurendab veelgi hoonete väärtusahela sidusrühmade teadlikkust keskkonnaprobleemide, praeguste ja tulevaste jätkusuutlikkuse stsenaariumide ning energiatõhususe eesmärkide kohta.

INSTRUCT kogub kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid tõendeid, mis kinnitavad ja tugevdavad seost oskuste ja koolituse ning energiatõhususe ja kvaliteedi vahel . Lisaks peaks vahendite ja vahendite kogumi loomine hõlbustama energiaalaste oskuste ja kvalifikatsioonide vastastikust tunnustamist ehitussektoris. Seda täiendavad tõelised esitlused viie geograafilise Euroopa piirkonna kohta, et näidata energiaalaste oskuste ja kvalifikatsioonide tunnustamiseks kasutatavate vahendite kasulikkust ja kasutuslihtsust. Lõpuks tahetakse projektiga kehtestada uued seadusandlikud raamistikud, mis võimaldavad kasutada kvalifitseeritud tööjõudu avalikes/erapakkumistes.

Projekt kasutab samm-sammult ja osaluspõhist lähenemisviisi, mis hõlmab viit Euroopa piirkondlikku klastrit. Need hõlmavad kaheksat näidistegevust. Nende demonstratsioonide ülespanekuga saab tutvuda siin , koos ülevaatega näidispilootidest.