European Commission
mt Maltese
Diġitalizzazzjoni tal-SMEs tal-Kostruzzjoni
Il-websajt tad-Digitalizzazzjoni tal-SMEs tal-Kostruzzjoni hija onlajn
Aħna kburin li nħabbru li l-websajt tagħna ddedikata għall-appoġġ tad-diġitalizzazzjoni ta' intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs) fil-kostruzzjoni issa hija online. Dan il-websajt jaġixxi bħala portal one-stop-shop biex jaċċessa diversi servizzi għall-SMEs fis-settur tal-kostruzzjoni.

Aħna kburin li nħabbru li l-websajt tagħna ddedikata għall-appoġġ tad-diġitalizzazzjoni ta' intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs) fil-kostruzzjoni issa hija online. Dan il-websajt jaġixxi bħala portal one-stop-shop biex jaċċessa diversi servizzi għall-SMEs fis-settur tal-kostruzzjoni. Is-servizzi żviluppati għandhom l-għan li jappoġġaw id-diġitalizzazzjoni tal-SMEs fis-settur tal-kostruzzjoni billi jtejbu l-fehim tad-diġitalizzazzjoni li tkopri teknoloġiji bħall-BIM, stampar u skannjar 3D, robotika, drones, sensuri u IoT.

Is-servizzi u l-informazzjoni li ġejjin huma aċċessibbli fuq il-websajt tagħna:

  • Skan tal-maturità diġitali biex jgħin lill-SMEs tal-kostruzzjoni jevalwaw il-livell ta' diġitalizzazzjoni tagħhom;

  • Manwal interattiv li jinkludi l-passi li jmiss u rakkomandazzjonijiet dwar kif jistgħu jiġu diġitalizzati aktar l-SMEs tal-kostruzzjoni;

  • Dati għal taħriġ fil-fond offruti lill-SMEs biex japprofondixxu l-għarfien tagħhom dwar l-istrateġiji tan-negozju diġitali, il-proċessi diġitali u l-kultura tal-kumpanija kif ukoll diversi faċilitaturi tat-teknoloġija;

  • Ġabra ta' l-aħjar prattiki pprovduti minn SMEs tal-kostruzzjoni li implimentaw proġetti ta' diġitalizzazzjoni, li tagħti dettalji dwar il-benefiċċji esperjenzati u l-ostakli għad-diġitalizzazzjoni.

Din il-websajt tiġi wkoll b’sezzjoni li tgħaqqad ma’ proġetti u inizjattivi rilevanti oħra kif ukoll sit ta’ Aħbarijiet u Avvenimenti biex l-utenti jinżammu aġġornati dwar aħbarijiet u avvenimenti rilevanti mid-dinja tal-kostruzzjoni. Fl-aħħarnett, taqsima Mistoqsijiet Frekwenti (FAQs) tipprovdi aktar gwida dwar il-proġett u s-servizzi differenti tiegħu.

It-tnedija ta’ dan il-websajt hija parti mill-proġett Diġitalizzazzjoni tal-SMEs tal-Kostruzzjoni, imwassal minn konsorzju magħmul minn Ecorys, TNO, IMP³ROVE u Europa Media Group f’isem il-Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni u l-Aġenzija Eżekuttiva tal-SMEs (EISMEA) tal-Kummissjoni Ewropea. L-għan tagħha huwa li tappoġġja d-diġitalizzazzjoni tal-SMEs fis-settur, trawwem it-tkabbir tagħhom, ittejjeb il-produttività u l-effiċjenza tagħhom, u tħejjihom għall-isfidi ta’ dinja dejjem aktar konnessa u diġitalizzata. Is-servizzi offruti, kif ukoll ir-riċerka meħtieġa għat-tfassil tagħhom, huma bbażati fuq ir-rakkomandazzjonijiet ta’ studju tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-Appoġġ tad-diġitalizzazzjoni tas-settur tal-kostruzzjoni u l-SMEs .

Xi mistoqsijiet? Iċċekkja t-taqsima tal-FAQ.