Digitalizacija graditeljskih malih i srednjih poduzeća
Razvoj usklađenog EU modela za digitalni dnevnik zgrada
Nova tehnička studija za razvoj i implementaciju digitalnih građevinskih dnevnika ima za cilj riješiti pitanje prikupljanja, pohranjivanja, dijeljenja i ažuriranja informacija u građevinskom sektoru i obuhvatiti tehničke, ekonomske i regulatorne sporazume.

Građevinski sektor smatra se fragmentiranim sektorom s informacijama stvorenim kroz lanac vrijednosti i tijekom životnog ciklusa zgrade. Zbog toga je prikupljanje, pohranjivanje, dijeljenje i ažuriranje informacija težak pothvat. Stvaranje zajedničkog spremišta podataka kao što je digitalni dnevnik zgrada riješilo bi problem pružanjem okruženja za pohranu i dijeljenje podataka o zgradama u sektoru . Međutim, to zahtijeva dogovor o tehničkim (npr. formati podataka), ekonomskim (npr. upotreba podataka) i regulatornim pitanjima (npr. vlasništvo nad podacima). Nova tehnička studija za razvoj i implementaciju digitalnih građevinskih dnevnika ima za cilj riješiti ovaj problem.

 

Studiju će provesti konzorcij Ecorysa, TNO-a, Arcadisa i Contechta, a ona se nadovezuje na prethodnu studiju koja je razvila EU okvir za digitalne dnevnike zgrada . Kao dio prethodne studije razvijena je definicija Digitalnih građevinskih dnevnika, koja definira Digitalni građevinski dnevnik kao zajednički repozitorij za sve relevantne podatke o zgradama, koji olakšava transparentnost, povjerenje, informirano donošenje odluka i razmjenu informacija unutar građevinskog sektora, među vlasnicima i korisnicima zgrada, financijskim institucijama i javnim tijelima. U sklopu prve studije utvrđeni su nedostaci i uspostavljene su tri točke djelovanja za rješavanje tih nedostataka. Dva od ovih nedostataka odnose se na trenutnu studiju, naime razvoj standardiziranog pristupa za prikupljanje podataka, upravljanje podacima i interoperabilnost te njegov pravni okvir i razvoj smjernica koje međusobno povezuju postojeće baze podataka.

 

Konkretno, tehnička studija za razvoj i implementaciju digitalnih građevinskih dnevnika usredotočit će se na četiri ključna elementa. Prvo, razviti model semantičkih podataka za europske digitalne dnevnike zgrada. Drugo, okvir za povezivanje postojećih baza podataka putem sučelja pristupnika. Treće, razviti plan upravljanja podacima sa smjernicama o dijeljenju podataka, intelektualnom vlasništvu i licencama. Na kraju i najvažnije, izradit će se smjernice za države članice o provedbi digitalnih građevinskih dnevnika na nacionalnoj razini, podupirući prihvaćanje takvih dnevnika diljem EU-a.

 

Važan dio studije je angažman dionika. To će biti ključno tijekom cijele studije za prikupljanje podataka i provjeru nalaza. Na primjer, prikupljat će se informacije o postojećim bazama podataka, razmjeni podataka, intelektualnom vlasništvu i licencama, kao io troškovima i koristima brodskih dnevnika. Tim trenutno traži dionike koji žele sudjelovati u studiji. Ako ste zainteresirani doprinijeti ovom projektu, prijavite se ovdje .