Rakennusalan pk-yritysten digitalisointi
BIM4Ren valkopaperi
BIM4Ren on Horisontti 2020 -rahoitteinen hanke, joka keskittyy tietomallin käyttöön olemassa olevien rakennusten energiasaneerauksessa. Heidän raporttinsa havainnollistaa tietomallin käytön mahdollisuuksia energiatehokkaassa remontissa.

BIM4Ren on Horisontti 2020 -rahoitteinen hanke, jossa on mukana 23 kumppania 10 eri maasta ja jonka tavoitteena on tutkia tietomallin käyttöä olemassa olevien rakennusten energiasaneerauksessa, erityisesti korjauksen alkuvaiheessa, kun on tehtävä keskeisiä päätöksiä. , ja sitä voidaan tukea äskettäin luodulla BIM-mallilla.

Rakennetun ympäristömme laatu vaikuttaa voimakkaasti ihmisten hyvinvointiin kokonaisuutena sosiaalisesti ja ympäristöllisesti, mutta myös taloudellisesti. Siitä huolimatta noin 75 prosenttia olemassa olevista rakennuksista ei ole energiatehokkaita, vain 11 prosenttia EU:n rakennuskannasta huolletaan tai kunnostetaan vuosittain ja vajaat 0,6 prosenttia perusteellisesti kunnostetaan energiankulutuksen vähentämiseksi.

Euroopan komissio julkaisi vuonna 2020 uuden strategian, jonka tavoitteena on vauhdittaa korjausrakentamista sen vauhtia kaksinkertaistamalla, ja rakennusalan digitalisaatiota kutsutaan peruskorjausaallon mahdollistajaksi.

Pohtiakseen neljän vuoden työtä BIM4Renin parissa konsortio on tuottanut tiedotteen , joka havainnollistaa tietomallin käytön mahdollisuuksia energiatehokkaassa remontissa.

Ensinnäkin valkoisessa kirjassa esitellään kokonaiskonteksti: tarve parantaa rakennuskannan peruskorjausta Euroopassa sekä tietomallin käyttöönoton mukanaan tuomat haasteet ja edut. Toiseksi projektissa kehitetyt menetelmät ja työkalut on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraamalla kolmea BIM4Renin kattamaa vaihetta:

  1. tiedonkeruu rakennusten digitalisoinnin avulla;
  2. tietojen hallinta mallin rikastamisen avulla;
  3. tietopohjainen suunnittelu vertailemalla ja valitsemalla BIM-malliin perustuvia korjausskenaarioita.

Lopuksi selostetaan hankkeiden pilottisivustoilla suoritetut kokeet, luetellaan palautetta, vältettävät virheet ja tärkeimmät hyödyt.

Whitepaper on vapaasti saatavilla tämän linkin kautta .