Ehituse VKEde digitaliseerimine
BIM4Ren valge paber
BIM4Ren on Horisont 2020 rahastatud projekt, mis keskendub BIM-i kasutamisele olemasolevate hoonete energeetiliseks renoveerimiseks. Nende valge raamat illustreerib BIM-i kasutamise potentsiaali energiatõhusa renoveerimise jaoks.

BIM4Ren on Horisont 2020 rahastatud projekt, mis hõlmab 23 partnerit 10 erinevast riigist ja mille eesmärk on uurida BIM-i kasutamist olemasolevate hoonete energeetiliseks renoveerimiseks, eriti renoveerimise algfaasis, kui on vaja teha olulisi otsuseid. , ja seda saab toetada vastloodud BIM-mudel.

Meie ehitatud keskkonna kvaliteet mõjutab tugevalt inimeste heaolu tervikuna nii sotsiaalses ja keskkondlikus kui ka majanduslikus mõttes. Sellegipoolest ei ole ligikaudu 75% olemasolevatest hoonetest energiatõhusad, vaid 11% ELi hoonefondist läbib iga-aastase hoolduse või renoveerimise ja napp 0,6% läbib põhjaliku renoveerimise, mille eesmärk on energiatarbimist vähendada.

Euroopa Komisjon avaldas 2020. aastal uue strateegia, mille eesmärk on hoogustada renoveerimist selle määra kahekordistades ning ehitussektori digitaliseerimist nimetatakse renoveerimislaine peamiseks soodustajaks.

Mõtisklemaks 4-aastase töö üle BIM4Reni kallal, on konsortsium koostanud valge raamatu , mis illustreerib BIM-i kasutamise potentsiaali energiatõhusa renoveerimise jaoks.

Esiteks tutvustab valge raamat üldist konteksti: vajadust parandada hoonefondi renoveerimist Euroopas ning BIM-i kasutuselevõtuga kaasnevaid väljakutseid ja eeliseid. Teiseks on projektis välja töötatud metoodikad ja tööriistad üksikasjalikud, järgides BIM4Reni kolme faasi:

  1. andmete kogumine hoonete digitaliseerimise kaudu;
  2. andmete haldamine mudeli rikastamise kaudu;
  3. andmepõhine projekteerimine BIM-mudelil põhinevate renoveerimisstsenaariumide võrdlemise ja valikuga.

Lõpuks selgitatakse projektide pilootsaitidel läbiviidud katseid koos tagasiside loendiga, välditavate vigade ja peamiste eelistega.

Valge raamat on selle lingi kaudu vabalt saadaval .