Digitalizacija gradbenih MSP
Bela knjiga BIM4Ren
BIM4Ren je projekt, ki ga financira Horizon 2020 in se osredotoča na uporabo BIM za energetsko prenovo obstoječih stavb. Njihova bela knjiga ponazarja potencial uporabe BIM za energetsko učinkovito prenovo.

BIM4Ren je projekt, ki ga financira Horizon 2020 in vključuje 23 partnerjev iz 10 različnih držav, katerega namen je raziskati temo uporabe BIM za energetsko prenovo obstoječih stavb, zlasti v začetni fazi prenove, ko je treba sprejeti ključne odločitve. , in je lahko podprt z novo ustvarjenim modelom BIM.

Kakovost našega grajenega okolja močno vpliva na blaginjo človeka kot celote v družbenem in okoljskem pa tudi ekonomskem smislu. Kljub temu približno 75 % obstoječih stavb ni energetsko učinkovitih, samo 11 % stavbnega fonda v EU je letno vzdrževanih ali prenovljenih, pičlih 0,6 % pa temeljito prenovljenih, katerih cilj je zmanjšanje porabe energije.

Evropska komisija je leta 2020 objavila novo strategijo, katere cilj je pospešiti prenovo s podvojitvijo stopnje prenove, digitalizacija gradbenega sektorja pa je označena kot ključni dejavnik prenovitvenega vala.

Za razmislek o štirih letih dela na BIM4Ren je konzorcij izdelal belo knjigo , ki ponazarja potencial uporabe BIM za energetsko učinkovito prenovo.

Prvič, bela knjiga predstavlja splošni kontekst: potrebo po izboljšanju prenove stavbnega fonda v Evropi ter izzive in koristi, ki jih prinaša uvedba BIM. Drugič, metodologije in orodja, razvita v projektu, so podrobno opisana po treh fazah, ki jih pokriva BIM4Ren:

  1. zbiranje podatkov z digitalizacijo zgradb;
  2. upravljanje podatkov z obogatitvijo modela;
  3. podatkovno vodeno načrtovanje s primerjavo in izbiro scenarijev prenove na osnovi BIM modela.

Nazadnje so pojasnjeni poskusi, ki se izvajajo na pilotnih lokacijah projekta, s seznamom povratnih informacij, napakami, ki se jim je treba izogniti, in glavnimi koristmi.

Bela knjiga je brezplačno dostopna na tej povezavi .