Digitalisering van het MKB in de bouw
Ontwikkeling van een geharmoniseerd EU-model voor een digitaal bouwlogboek
Een nieuwe technische studie voor de ontwikkeling en implementatie van digitale bouwlogboeken heeft tot doel de kwestie van het verzamelen, opslaan, delen en bijwerken van informatie in de bouwsector aan te pakken en technische, economische en regelgevende overeenkomsten te behandelen.

De bouwsector wordt beschouwd als een gefragmenteerde sector met informatie die in de hele waardeketen en gedurende de hele levenscyclus van een gebouw wordt gecreëerd. Dit maakt het verzamelen, opslaan, delen en bijwerken van informatie een lastige opgave. De oprichting van een gemeenschappelijk gegevensarchief, zoals een digitaal gebouwenlogboek, zou dit probleem aanpakken door een omgeving te bieden voor het opslaan en delen van gebouwgegevens in de sector . Dit vereist echter overeenstemming over technische (bijvoorbeeld gegevensformaten), economische (bijvoorbeeld gegevensgebruik) en regelgevende kwesties (bijvoorbeeld gegevenseigendom). Een nieuwe technische studie voor de ontwikkeling en implementatie van digitale bouwlogboeken moet dit probleem aanpakken.

 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een consortium van Ecorys, TNO, Arcadis en Contecht en bouwt voort op een eerder onderzoek , waarin een EU-raamwerk voor digitale bouwlogboeken is ontwikkeld . Als onderdeel van de eerdere studie werd een definitie van digitale bouwlogboeken ontwikkeld, die een digitaal bouwlogboek definieert als een gemeenschappelijke opslagplaats voor alle relevante gebouwgegevens, wat transparantie, vertrouwen, geïnformeerde besluitvorming en het delen van informatie binnen de bouwsector mogelijk maakt, bij eigenaren en gebruikers van gebouwen, financiële instellingen en overheden. Als onderdeel van de eerste studie werden hiaten geïdentificeerd en werden drie actiepunten vastgesteld om deze hiaten aan te pakken. Twee van deze lacunes hebben betrekking op de huidige studie, namelijk de ontwikkeling van een gestandaardiseerde aanpak voor dataverzameling, databeheer en interoperabiliteit en het wettelijk kader en de ontwikkeling van richtlijnen die bestaande databases met elkaar verbinden.

 

De technische studie voor de ontwikkeling en implementatie van digitale bouwlogboeken zal zich met name concentreren op vier hoofdelementen. Ten eerste het ontwikkelen van een semantisch datamodel voor Europese digitale bouwlogboeken. Ten tweede een raamwerk om bestaande databases te koppelen via een gateway-interface. Ten derde, het ontwikkelen van een datamanagementplan met richtlijnen voor het delen van data, intellectueel eigendom en licenties. Ten slotte en vooral zullen er voor de lidstaten richtsnoeren worden ontwikkeld voor de implementatie van digitale bouwlogboeken op nationaal niveau, ter ondersteuning van de invoering van dergelijke logboeken in de hele EU.

 

Een belangrijk onderdeel van het onderzoek is stakeholderbetrokkenheid. Dit zal gedurende het hele onderzoek van cruciaal belang zijn om gegevens te verzamelen en bevindingen te verifiëren. Zo wordt informatie verzameld over bestaande databases, het delen van gegevens, intellectueel eigendom en licenties, maar ook over de kosten en baten van logboeken. Het team is momenteel op zoek naar belanghebbenden die willen deelnemen aan het onderzoek. Heb je interesse om bij te dragen aan dit project, meld je dan hier aan .