Ehituse VKEde digitaliseerimine
Ehituse VKEde digitaliseerimise toetamine

Võttes kokku kaheksa kuud pärast selle veebisaidi käivitamist, näeme pakutavate tugivahendite kasutuselevõttu, kuid ehitussektori digitaliseerimisel on see kaugel ees.

Olles teadlik Euroopa ehitussektori digitaliseerimise vajadusest ja võimalustest, sõlmis Euroopa Komisjon lepingu projektikonsortsiumiga, kuhu kuuluvad Ecorys, TNO, IMP³ROVE ja EMG Group, et toetada EL-i ehitussektori VKEsid nende teel digitaliseerimise suunas. See projekt tugines soovitustele, mis tulid välja eelmisest uuringust , milles hinnati probleemi, et ehituse VKEd jätavad sageli kasutamata digitaliseerimisvõimalusi asjakohaste arusaamade ja sisemiste võimete puudumise tõttu.

Eelkõige toodi välja järgmised probleemid:

 • Puudulikud teadmised ja/või teadlikkus digivahenditest;

 • Ebakindlus BIM-i kasutamises ja selle koostoimes teiste tehnoloogiatega;

 • Tehnoloogiliselt teadlike töötajate puudumine;

 • Investeerimiseks vajaliku kapitali ja rahalise toetuse puudumine, samuti vähene teadlikkus VKEde digitaliseerimisele keskenduvate algatuste ja programmide toetamise kohta;

 • Andmete ja turvalisusega seotud õiguslikud mured;

 • Ebakindlus õige ärimudeli rakendamisel.

Selle projekti üldeesmärk oli pakkuda sektorile tööriistu ehituse VKEde digitaalse küpsuse taseme tõstmiseks. Need hõlmasid digitaliseerimise juhtumiuuringute kogumist, digitaalse küpsusuuringu väljatöötamist, digitaliseerimise etappe kirjeldava käsiraamatu kujundamist ning koolitusprogrammi loomist ja rakendamist. Nende tööriistade levitamise vahendina töötati see veebisait välja keskse hostimis- ja suhtlusplatvormina ning kombineeriti kohandatud suhtlustegevustega.

Nende väljundite pakkumise kaudu parandas projekt teadmiste omastamist sektoris ja mõjutas positiivselt ehituse VKEde digitaalset küpsust. Eelkõige saavutati viimase seitsme kuu jooksul järgmised tulemused:

 • Sellel veebisaidil on üle 5500 unikaalse külastaja;

 • VKEde ja vahendajatega viidi läbi umbes 30 koolitust sellistel teemadel nagu digitaalsed protsessid, kultuuribarjäärid, digitaalse ümberkujundamise strateegia ja digitehnoloogiad;

 • Üle 280 koolituse saaja, kelle keskmine tagasiside hind on 4,6/5 ja soovituste määr 93%;

 • Üle 400 allalaaditud käsiraamatu, mis on tõlgitud kõikidesse ELi keeltesse ja türgi keelde;

 • Üle 50 ehitusettevõtete juhtumiuuringu, mis on kogutud ja veebisaidile üles laaditud;

 • Üle 200 digitaalse küpsuskontrolli kasutaja.

Kuigi see on ELi ehituse VKEde koguarvuga võrreldes vaid väike arv, jäävad kättesaadavaks projekti väljundid, nagu käsiraamat, juhtumiuuringud ja skaneerimine. Tänu väljundite tõlkimisele kõikidesse ELi keeltesse ja vahendusorganisatsioonide (nt klastriorganisatsioonid, digitaalse innovatsiooni keskused ja ühendused) aktiivsele sihtimisele on eesmärk, et need vahendid leiaksid veelgi viljaka pinnase ja neid saaks laialdaselt levitada ehituse VKEde seas.