Digitalizace malých a středních podniků ve stavebnictví
Web Digitalization of Construction SMEs je online
S hrdostí oznamujeme, že naše webové stránky věnované podpoře digitalizace malých a středních podniků (MSP) ve stavebnictví jsou nyní online. Tato webová stránka funguje jako portál jednotného kontaktního místa pro přístup k různým službám pro malé a střední podniky ve stavebnictví.

S hrdostí oznamujeme, že naše webové stránky věnované podpoře digitalizace malých a středních podniků (MSP) ve stavebnictví jsou nyní online. Tato webová stránka funguje jako portál jednotného kontaktního místa pro přístup k různým službám pro malé a střední podniky ve stavebnictví. Vyvinuté služby se zaměřují na podporu digitalizace malých a středních podniků ve stavebnictví zlepšením porozumění digitalizaci zahrnující technologie, jako je BIM, 3D tisk a skenování, robotika, drony, senzory a IoT.

Na našem webu jsou dostupné následující služby a informace:

  • Digitální skenování zralosti, které malým a středním podnikům ve stavebnictví pomůže vyhodnotit jejich úroveň digitalizace;

  • Interaktivní příručka, která obsahuje další kroky a doporučení, jak dále digitalizovat malé a střední podniky ve stavebnictví;

  • Termíny pro hloubková školení nabízená malým a středním podnikům za účelem prohloubení jejich znalostí o digitálních obchodních strategiích, digitálních procesech a firemní kultuře, jakož i o různých technologických možnostech;

  • Sbírka osvědčených postupů poskytovaných malými a středními podniky ve stavebnictví, které realizovaly projekty digitalizace, podrobně popisující přínosy a překážky digitalizace.

Tato webová stránka také přichází s sekcí odkazující na další relevantní projekty a iniciativy a také se stránkou News & Events, která uživatelům poskytuje aktuální informace o relevantních zprávách a událostech ze světa stavebnictví. A konečně sekce Často kladené otázky (FAQ) poskytuje další pokyny k projektu a jeho různým službám.

Spuštění těchto webových stránek je součástí projektu Digitalizace malých a středních podniků ve stavebnictví, který zajišťuje konsorcium složené z Ecorys, TNO, IMP³ROVE a Europa Media Group jménem Evropské rady pro inovace a Výkonné agentury pro malé a střední podniky (EISMEA) Evropské komise. Jeho účelem je podpořit digitalizaci malých a středních podniků v tomto odvětví, podpořit jejich růst, zvýšit jejich produktivitu a efektivitu a připravit je na výzvy stále propojeného a digitalizovaného světa. Nabízené služby i výzkum potřebný k jejich navrhování vycházejí z doporučení studie Evropské komise Podpora digitalizace stavebnictví a malých a středních podniků .

Nějaké otázky? Podívejte se do sekce FAQ.