European Commission
bg Bulgarian
Дигитализация на МСП в строителството
Първото обучение по дигитализация за МСП в строителството приключи!

Вълнуваме се да съобщим, че миналата седмица в петък успешно стартирахме нашата поредица от обучения, посветени на подкрепата за цифровизацията на строителните МСП.

Първата обучителна сесия беше насочена към създаването на дигитална фирмена култура и процеси в подкрепа на дигиталната трансформация. По време на сесията участниците идентифицираха културните бариери в своите компании и обсъдиха възможни решения помежду си и с нашия обучител. Участниците бяха много положителни относно съдържанието на обучението и неговото изпълнение и се радваме да чуем, че всички участници казаха, че биха препоръчали обучението на своите колеги и партньори в мрежата.

Ако проявявате интерес да се присъедините към нас в това пътуване, разгледайте бързо нашето предложение за обучение, за да си осигурите едно от последните налични места. Предлагат се обучения по редица теми на място и виртуално на английски, както и на други езици на ЕС. За по-подробен преглед на курсовете за обучение вижте: https://digital-construction.ec.europa.eu/events .

За да се регистрирате за обучение, отидете на нашия календар за обучение: https://digital-construction.ec.europa.eu/training-calendar .

Начало
					на тренировъчната програма