European Commission
bg Bulgarian
Дигитализация на МСП в строителството
Видео: Представяне на проект за дигитализация на строителни МСП
В подкрепа на дигитализацията на МСП в строителството наскоро стартирахме нова програма за обучение. Компании и други организации обаче могат да намерят много повече инструменти за поддръжка на този уебсайт. Можете да гледате нашето ново видео, за да научите повече за това как инструментите, предоставени на този уебсайт, могат да помогнат на вашата организация да се дигитализира.

В нашия нов видеоклип ние се фокусираме върху това как този уебсайт може да помогне на компаниите със следните въпроси:

  • Откъде да започнем с интегрирането на новите цифрови технологии?
  • Как организационните процеси могат да станат по-ефективни чрез дигитализация?
  • Какви са инвестиционните разходи за интегриране на нови цифрови решения?
  • Какви цифрови инструменти са налични и кои от тях са ценни за бизнеса?

Видеоклипът ви превежда през основните компоненти на уебсайта, включително сканиране на дигитална зрялост за компаниите, за да оценят нивото си на дигитализация, избор на добри практики на компании, внедрили цифрови технологии (споделете своите тук ) и наръчник с насоки за компаниите да да разработят своята стратегия за дигитална трансформация, както и да въведат нови технологии. Те се допълват от нашите шест курса за обучение .

Гледайте новото ни видео сега (на английски):

Линк към видеото