European Commission
bg Bulgarian
Дигитализация на МСП в строителството

Въвеждане на цифрови технологии, подпомагащи строителството и обновяването

Въвеждане на цифрови технологии, подпомагащи строителството и обновяването
Местоположение: Онлайн
Време: 15.00 - 17.00 ч. (CET)
Език: английски

Научете повече за използването на:

  • 3D печат
  • роботика
  • IoT, сензори и носими устройства

Продължителност: 120 минути