European Commission
bg Bulgarian
Дигитализация на МСП в строителството

Въвеждане на дигитални технологии, подпомагащи дизайна и инженеринга

Въвеждане на дигитални технологии, подпомагащи дизайна и инженеринга
Местоположение: Онлайн
Време: 15.00 - 17.00 ч. (CET)
Език: английски

Научете повече за използването на:

  • Информационно моделиране на сгради (BIM)
  • 3D сканиране
  • Дроновете

Продължителност: 120 минути